Voor wie

Ik werk met (jong) volwassenen.

De volgende klachten of problemen kunnen worden behandeld:

  • traumagerelateerde klachten (PTSS)
  • angst- en dwangklachten
  • somberheid/ depressiviteit
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • gezins- of relatieproblemen
  • concentratieproblemen (ADHD), gedragsproblemen (ODD) en problemen met de agressieregulatie


Contra-indicaties

Omdat de praktijk niet over een crisisdienst beschikt, is deze praktijk niet geschikt voor problemen waarbij mogelijk een crisis kan ontstaan die onmiddellijk ingrijpen nodig maakt (bijv zelfbeschadiging, acute suïcidaliteit, middelenmisbruik). Voor dit soort problemen en in geval van crisis sluit het hulpaanbod bij een GGZ-instelling beter aan.