Aanmelden

>> momenteel is de praktijk vol, er is geen wachtlijst <<

Je kunt onderstaand aanmeldformulier gebruiken, of direct contact met mij opnemen.

  Voor supervisie of leertherapie verzoek ik je om me te mailen op linda.verhaak@klinisch-psychologe.nl.


  Vereisten voor aanmelding:

  De verwijsbrief van je huisarts of medisch specialist moet aan bepaalde criteria voldoen om vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk te maken. Het gaat om deze criteria:

  · de datum die op verwijsbrief staat moet voor het eerste gesprek zijn
  · je naam, BSN nummer, adres en woonplaats
  · naam, adres en woonplaats van de verwijzer
  · AGB-code verwijzer
  · een duidelijke uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis
  · een duidelijke uitspraak dat gespecialiseerde GGZ nodig wordt geacht
  · stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.


  Ter informatie

  >> momenteel is de praktijk vol, er is geen wachtlijst <<