Aanmelden

>> momenteel is de praktijk vol, er is geen wachtlijst <<

Je kunt onderstaand aanmeldformulier gebruiken, of direct contact met mij opnemen.


  Vereisten voor aanmelding:

  De verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist moet aan bepaalde criteria voldoen om vergoeding door zorgverzekeraar of gemeente mogelijk te maken. Het gaat om deze criteria:

  · datum die op verwijsbrief staat moet voor het eerste gesprek zijn
  · naam, adres en woonplaats van cliënt
  · naam, adres en woonplaats van de verwijzer
  · AGB-code verwijzer
  · een duidelijke uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis
  · een duidelijke uitspraak dat gespecialiseerde GGZ nodig wordt geacht.
  · stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer


  Ter informatie

  >> momenteel is de praktijk vol, er is geen wachtlijst <<

  Nadat een eerste gesprek plaatsvindt, waarin beoordeeld wordt of behandelaar een passende diagnose kan stellen en hiervoor therapie kan aanbieden, is er geen wachttijd meer tussen dat gesprek en eventuele verdere behandeling.