Werkwijze

In het kennismakingsgesprek worden de klachten en hulpvraag in kaart gebracht. In het tweede gesprek wordt dieper ingegaan op de achtergrond en het ontstaan van de klachten. Afhankelijk van de aard van de klachten of problemen zijn er meerdere gesprekken nodig, om te komen tot een helder beeld en diagnose. Wanneer we het eens worden over de behandelvraag, wordt een behandelplan gemaakt en de behandeldoelen en frequentie besproken. Vragenlijsten behoren tot de standaard bij aanvang en afsluiten van de behandeling.

Daarna volgt de behandeling, hoewel de diagnostische fase en therapie in de meeste gevallen vloeiend in elkaar overloopt. Er zijn verschillende soorten behandelingen. Deze wordt afgestemd op de problematiek en de mogelijkheden van de cliƫnt. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek kan de therapie kort of langer duren.

Linda Verhaak hecht waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens, zie hiervoor de Privacyverklaring.