Werkwijze

In het kennismakingsgesprek worden de klachten en hulpvraag in kaart gebracht. In het tweede gesprek wordt dieper ingegaan op de achtergrond en het ontstaan van de klachten. Afhankelijk van de aard van de klachten of problemen zijn er meerdere gesprekken nodig, om te komen tot een helder beeld en diagnose. Wanneer we het eens worden over de behandelvraag, wordt een behandelplan gemaakt en de behandeldoelen en frequentie besproken.In de meeste gevallen lopen de diagnostische fase en de therapie vloeiend in elkaar over. Er zijn verschillende soorten behandelingen. Deze wordt afgestemd op jouw wensen, klachten en mogelijkheden. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek kan de therapie kort of langer duren.

Ik hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens, zie hiervoor mijn Privacyverklaring.