Kosten

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt in de meeste gevallen (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar. Ik heb geen contracten met verzekeraars. De reden daarvoor is dat de voorwaarden en beperkingen die zij stellen een ondermijning zijn van de kwaliteit van mijn dienstverlening.

Dit betekent dat je de nota zelf ontvangt en aan mij overmaakt, en deze nota zelf indient bij jouw verzekeraar. De verzekeraar zal afhankelijk van jouw polis de rekening (deels) aan je vergoeden. Facturen vanuit mijn praktijk worden eenmaal per kwartaal verstuurd.

Het is afhankelijk van je polis voor welk percentage de rekening wordt vergoed. Bij een (zuivere) restitutiepolis wordt de behandeling 100% vergoed. Heb je een natura- of combinatiepolis afgesloten, dan wordt minimaal 50% en maximaal 90% van de kosten vergoed. Het overige deel betaal je zelf. Kijk voor meer informatie hierover op: contractvrijepsycholoog.nl.

Vaak is een restitutiepolis enkele euro’s duurder per maand. Hierbij is echter het grote voordeel dat je een vrije keuze hebt van zorgaanbieder (dus ook bijv. van een arts of ziekenhuis). Een overzicht van verzekeraars die zuivere restitutiepolissen aanbieden, vind je hier. Ook op de website zorgwijzer.nl vindt u nuttige informatie en een overzicht van restitutiepolissen.

Ik raad je aan vooraf contact met jouw zorgverzekeraar op te nemen om te informeren naar het percentage vergoeding van zorg in mijn praktijk. Er zal om een prestatiecode gevraagd worden; je kunt hiervoor de code CO0603 als voorbeeld gebruiken. Het reguliere (NZa) tarief voor deze code is €188,94 in 2022. Aan de hand van het antwoord van je verzekeraar kun je zelf het percentage vergoeding uitrekenen.

Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding heb je twee dingen nodig:

  1. een verwijsbrief van je huisarts (of andere medisch specialist). Op de verwijsbrief dient expliciet vermeld te worden dat je wordt verwezen voor hulp binnen de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ).
  2. psychotherapie wordt enkel vergoed wanneer een diagnose gesteld kan worden, die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld als verzekerde zorg. Deze diagnose zal ik alleen vaststellen als deze ook daadwerkelijk van toepassing is.

Eigen risico: Voor iedereen boven de 18 jaar geldt dat bij therapeutische hulp het eigen risico wordt aangesproken (tenzij dit al voor andere specialistische hulp is gebruikt). Het verplichte eigen risico van de zorgverzekering is per jaar en per persoon verschillend, let hierop bij het afsluiten van uw verzekering.

Voor behandelingen die niet vergoed worden door je zorgverzekeraar, of zonder verwijzing, is het tarief €125,- per sessie van 45 minuten.

Voor supervisie of leertherapie is het tarief €125,- per sessie van 45 minuten.

No show: voor een sessie die niet uiterlijk 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt €75,- in rekening gebracht. Deze nota wordt niet door uw verzekeraar vergoed.