Werkwijze

In een kennismakingsgesprek worden de klachten en hulpvraag in kaart gebracht. In het tweede gesprek wordt dieper ingegaan op de achtergrond en het ontstaan van de klachten. Afhankelijk van de aard van de klachten of problemen zijn er meerdere gesprekken nodig, om te komen tot een helder beeld en diagnose. Wanneer therapeut en cliënt het eens worden over de behandelvraag, wordt een behandelplan gemaakt en de behandeldoelen en frequentie besproken. Vragenlijsten behoren tot de standaard bij aanvang en afsluiten van de behandeling.


Daarna volgt de behandeling, hoewel de diagnostische fase en therapie natuurlijk vaak vloeiend in elkaar overloopt. Er zijn verschillende soorten behandelingen. Deze wordt afgestemd op de problematiek en de mogelijkheden van de cliënt. Behandeling van kinderen/ jongeren gaat altijd samen met ouderbegeleiding en/ of gezinstherapie. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek kan de therapie kort of langer duren. Ik geef individuele psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, ouderbegeleiding, gezinstherapie of een combinatie hiervan.