Behandelaanbod

  • Diagnostische gesprekken
  • Individuele psychotherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR)
  • Narratieve Exposure Therapie (NET)
  • Schematherapie (SFT)
  • Gezinstherapie
  • Ouderbegeleiding
  • Psycho-educatie (uitleg over en leren omgaan met problematiek)
  • Als ingeschat wordt dat medicatie het beeld gunstig zou kunnen be├»nvloeden, behoort een verwijzing naar een van de psychiaters met wie in de groepspraktijk wordt samengewerkt tot de mogelijkheden